• WLtoys XK X300

  WLtoys XK X300

  • 機身尺寸: 軸距: 300 毫米
  • 重量: 370 克
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 10-15 分鐘
  • 航拍相機: 可拆式相機模組
  • 無人機價格: HKD840.00
  -
 • WLtoys Q333A

  WLtoys Q333A

  • 機身尺寸: 45 x 45 x 14 厘米 (軸距: 290毫米)
  • 重量: 官方沒有提供
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約 8 分鐘
  • 航拍相機: 內置攝影機
  • 無人機價格: HKD945
  6.0
 • WLtoys V636 Skylark

  WLtoys V636 Skylark

  • 機身尺寸: 軸距: 195 毫米
  • 重量: 約 80 克
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約 7-8 分鐘
  • 航拍相機: 可加置攝影機
  • 無人機價格:
  -
 • WLtoys V911S

  WLtoys V911S

  • 機身尺寸: 57 x 57 x 21 毫米
  • 重量: 12.7 克
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約 4-6 分鐘
  • 航拍相機: 不設攝影機
  • 無人機價格:
  -
 • WLtoys Q222G

  WLtoys Q222G

  • 機身尺寸: 170 x 170 x 97 毫米
  • 重量: 100 克
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約 6-8 分鐘
  • 航拍相機: 內置攝影機
  • 無人機價格: USD100.71
  -
 • WLtoys V686G

  WLtoys V686G

  • 機身尺寸: 320 x 320 x 93 毫米
  • 重量: 官方沒有提供
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約 8-10 分鐘
  • 航拍相機: 內置攝影機
  • 無人機價格: TWD3,990 / USD58.90
  -
 • WLtoys Q272

  WLtoys Q272

  • 機身尺寸: 170 x 170 x 97 毫米
  • 重量: 100 克
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約 4-5 分鐘
  • 航拍相機: 不設攝影機
  • 無人機價格: USD19.49 / EUR22.99
  -
 • WLtoys Q282G

  WLtoys Q282G

  • 機身尺寸: 137 x 130 x 50 毫米
  • 重量: 50.5 克
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約 6 分鐘
  • 航拍相機: 內置攝影機
  • 無人機價格: USD109.55
  -
 • WLtoys V666N

  WLtoys V666N

  • 機身尺寸: 525 x 525 x 105 毫米
  • 重量: 官方沒有提供
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約 7-8 分鐘
  • 航拍相機: 內置攝影機
  • 無人機價格: USD147.99
  -

本周熱門頭條新聞

DronesPlayer 電子報訂閱